Wat moet je weten over brandveiligheid?

Brandveiligheid

In het verre verleden maakte men reeds gebruik van vuur om zich te verwarmen, koken of om zich te beschermen. Ook in deze tijd wordt vuur gebruikt, veelal min of meer nog steeds om dezelfde redenen, namelijk als wij een potje op vuur zetten, de openhaard aansteken of simpelweg een sigaretje opsteken.
Deze dingen klinken allemaal simpele en alledaagse handelingen. Toch moeten wij ons van het gevaar van vuur vergewissen. Gebruiken we vuur op een niet-verantwoorde manier, dan kan het niet alleen voor onszelf maar ook onze omgeving een groot gevaar vormen.

Wat moeten wij weten over brandveiligheid?

Als er brand uitbreekt, bellen we meteen de brandweer om de brand te komen blussen. We staan er vaak niet bij stil, maar we kunnen ook preventief te werk gaan om brand te voorkomen. Zo kunnen we thuis controleren of onze electriciteitskabels nog voldoen aan de wettelijke normen of aan vervanging toe zijn. Tevens kunnen we contactdozen controleren om eventuele kortsluitingen uit te sluiten en electrische toestellen die we niet gebruiken uit het stopcontact halen. Hieronder vind je nog enkele punten aangaande brandpreventie:

 • Laat vluchtroutes vrij (gangpaden, deuren)
 • Plaats rookmelders, die vanaf de minste rookontwikkeling alarmeren waardoor je jezelf tijdig in veiligheid kan brengen
 • Zorg dat je minstens een brandblusser in huis hebt, die uiteraard regelmatig wordt gecontroleerd
 • Zorg voor een evacuatieplan, waarin de vluchtroute en de verzamelplaats wordt opgenomen
 • Gebruik je gas, controleer dan regelmatig de gasleidingen of laat een veiligheid installeren.
 • Kijk altijd dubbel of de gas niet is blijven openstaan. Gas is geurloos en de minste ontsteking kan ravage aanrichten
 • Rook niet in bed en ledig asbakken pas als de peuken uitgedoofd zijn
 • Soms kan het gebeuren dat wij de brand niet in de hand hebben en gewoon niet kunnen voorkomen. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld bosbranden die overslaan op woongebieden.
  Als gevolg van de klimaatsveranderingen, kan extreme hitte optreden en is uiterst voorzichtigheid geboden. Indien je slachtoffer wordt van bosbranden in jouw woongebied, volg dan nauwgezet de instructies op van de dienstverleners. Moet je je woning verlaten, neem dan het hoogstnodige mee en laat de rest liggen!
 • Het leven is ons kostbaarste bezit. Maak daarom ook jouw kinderen bekend met de alarmnummers. Er kan zich een moment voordoen, waarbij ze gebruik dienen te maken van de hulpdiensten.

Niet alle dingen zijn te voorkomen, maar preventief te werk gaan en voorzichtig zijn met vuur is iets wat iedereen kan. Vergeet nooit: WAAR ER ROOK IS, IS ER MEESTAL VUUR !!!