Openbare opleiding in brandveiligheid

Met brand omgaan

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met brand. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje verscholen. Hoevelen van ons lieten al niet de aardappelen aanbranden in de keuken? Of vergaten een kaars uit te doen? Erger wordt het wanneer het niet meer om aangebrande aardappelen gaat, maar een huis in lichterlaaie. Zeg nooit dat iets jou niet kan overkomen, iedereen kan een ongeluk voorhebben of in het slechtste geval een hevige brand meemaken.

Zou het dan niet aangenamer en geruststellender zijn als je meteen kan reageren om de schade te beperken? Of zelfs iemand in nood te helpen? Brand kan immers overal ontstaan en op gelijk welk moment. Daarom kan een opleiding in brandveiligheid voor iedereen nuttig zijn.

Waar volg je een openbare opleiding brandveiligheid

Zowel op school, thuis, als op het werk. Opleiding in brandpreventie dient door iedereen gevolgd te worden. Zowel jong als oud! Elk jaar, of misschien wel meermaals per jaar, organiseert de brandweer van jouw gemeente of stad een open-deur-dag. Op zo’n dag leer je waarom en hoe branden ontstaan en hoe je kleine branden kan bestrijden. Op deze site kunnen we niet alle tips meegeven over brandveiligheid in huis, maar de brandweer kan dit ongetwijfeld wel. Maak gebruik van zulke aangelegenheden, het ganse gezin is er immers mee geholpen! Zelfs de allerkleinsten zullen er veel kennis opdoen en wie weet worden ze ooit wel brandweerman!

Ook scholen geven educatieve lessen over brandbeveiliging. Enmet reden! De school is geen gebouw dat gevrijwaard wordt van brand. Integendeel, het kan er nog heviger aan toegaan met nog vele grotere schade en nog meer slachtoffers. Leerlingen dienen zich dan ook bewust te zijn van hoe nuttig deze lessen zijn, want ze kunnen levens redden. Net als in bedrijven zijn voor scholen brandoefeningen dus een noodzaak. Voornamelijk omdat het gebouw vele groter is en er meer mensen aanwezig zijn. Regelmatig een brandoefening houden, is dus geen verloren tijd. Uit zulke oefeningen leer je hoe je moet handelen bij een echte brand en gaat er geen kostbare tijd verloren omdat iedereen maar wat doet. In bedrijven wordt een preventie-adviseur aangesteld. Dit is niet zomaar een willekeurig iemand, maar iemand die e rook voor gestudeerd heeft en dus kennis van zaken heeft. Deze adviseur zorgt voor een correcte veiligheid in bedrijven en zorgt ook dat bij eventuele brand, alle werknemers op een veilige manier het gebouw kunnen verlaten. Hierbij dient wel aan toegevoegd te worden dat elke werknemer mee verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken.

Om af te sluiten is het ook belangrijk dat de overheid haar bevolking op de hoogte houdt van brandpreventie. Hiervoor maakt men dikwijls gebruik van televisie, kranten en internet. Maar ook het ophangen van folders op openbare plaatsen, behoort tot de taak van de overheid.