Elementen van een brandpreventie beleid

 

Wat is Brandveiligheid en wat zijn brandveiligheidsmaatregelen?

Brandveiligheid bestaat uit een aantal handelingen die bedoeld zijn om brand te voorkomen of vernietiging te beperken. De brandveiligingsmaatregelen omvatten regels die het ontstaan van een ongecontroleerde brand voorkomen, en gebruikt worden om de ontwikkeling en de gevolgen van een brand te beperken. 

Bij de constructie van een gebouw dient men rekening te houden met de brandveiligheid. Het is een onmisbare factor in de veiligheid van het gebouw. De inspectie aangaande het feit of een gebouw ofhuis brandveilig is, gebeurt door erkende en bekwame inspecteurs.

Enkele voorschriften en adviezen in een brandpreventie beleid

Enkele voorbeelden zijn: 

De maximale bezettingsgraad van een gebouw mag niet overschreden worden.

Handhaving van de juiste branduitgangen en de juiste uitgangsignalen (bijv. uitgangstekens die de branduitgangen en uitgangssignalen wijzen bij stroomstoring);

Het plaatsen en onderhouden van brandblussers op gemakkelijk toegankelijke plekken;

Het verbieden van brandbare materialen in bepaalde gebieden in het gebouw;

Regelmatig onderhoud van brandalarmsystemen ter ontdekking en alarmeren van brand.

Andere brandgevaren zijn:

 • Kaarsen en andere open vlammen
 • Brandbare vloeistoffen
 • Lekkende batterijen
 • Roken (sigaretten, sigaren, aanstekers ect)
 • Brandbare opslagplaatsen met onvoldoende bescherming
 • Het gebruik van barbecues
 • Keukenbranden van onbeheerd koken, zoals frituren

Brandcode (ook brandpreventiecode of brandveiligheidscode)

De brandcode is een modelcode die door de regering, staat of de lokale rechtsauthoriteit werd aangenomen en door de brandpreventiebeambten in de gemeentelijke brandweerafdelingen wordt afgedwongen en toegepast. Het betreft een aantal regels die minimumeisen voorschrijven om brand- en explosiegevaren te voorkomen die ontstaat uit opslag, omgang of het gebruik van gevaarlijke stoffen of van andere specifieke gevaarlijke omstandigheden. De brandcode is voornamelijk gericht op het voorkomen van branden, waardoor de nodige training en uitrusting aanwezig zijn. Ook de architect van om het even welk gebouw, dient tekening te houden met deze brandcode. Tevens heeft de brandcode ook betrekking op inspectie- en onderhoudsvoorschriften van verschillende brandbeveiligingsapparatuur ten einde een optimale brandbescherming te behouden. Een typische brandbeveiligingscode bevat administratieve onderdelen over het regel- en handhavingsproces, en ook inhoudelijke reglementen die betrekking hebben op brandonderdrukking, zoals bijvoorbeeld bijzondere gevaren zoals containers en transport voor brandbare materialen.

Hieronder volgt een lijst van typische brand- en explosieproblemen in een brandcode:

 • Vuurwerk, explosieven, mortieren en kanonnen, modelraketten (Licenties voor fabricage, opslag, transport, verkoop en gebruik)
 • Certificering voor onderhoud, plaatsing en inspectie van brandblussers
 • Algemene opslag en omgang met brandbare vloeistoffen, vaste stoffen, gassen (tanks, persoonlijke training)
 • Beperkingen op het opstapelen van brandbare stoffen (bijvoorbeeld 10 liter in een woonwijk)
 • Vergunningen en beperkingen in het bezetten van gebouwen (bijvoorbeeld zaal, ziekenhuis, school, theater, ouderenzorg, kinderopvang) die een rookmelder, sprinklersysteem, brandblusser of andere apparatuur of procedures vereisen
 • Andere gevaren (brandbare decoraties, lassen, roken ect ect);
 • Toelatingen en beperkingen in openbare plaatsen (bijvoorbeeld tenten, barbecues).