Tips voor brandveiligheid

In dit volgende artikel worden er verschillende tips gegeven met betrekking tot de optimalisering van de brandveiligheid binnen woningen. Het is natuurlijk ieders nachtmerrie wanneer er brand mocht uitbreken in je woning, daarom zijn er in dit artikel verschillende tips uiteengezet om niet alleen brand te voorkomen, maar ook om zo veilig mogelijk met de situatie om te gaan wanneer er dan toch brand uitbreekt in de woning.

Rookalarm

Het installeren van verscheidenen rookalarms in huis zal een brand natuurlijk niet kunnen voorkomen. Wel zal het ervoor zorgen dat de mensen die zich op dat moment in de woning bevinden, zich zo snel mogelijk bewust zijn van het feit dat er brand is uitgebroken in de woning. Een rookalarm houdt eigenlijk constant in de gaten of er een bepaalde mate van rook is in de woning, wanneer deze rook wordt gedetecteerd dan zal er een luid alarm afgaan. Hierbij wordt dus overduidelijk uitgegaan van de alom bekende uitspraak ‘waar rook is, is vuur.’ Bij het installeren van rookalarmen wordt er geadviseerd om sowieso op iedere verdieping van de woning minstens één alarm te plaatsen, om in iedere slaapkamer minstens één alarm te plaatsen en om buiten ieder slaapgebied ook minstens één alarm te plaatsen. Dit lijkt misschien overdreven of veel, maar wanneer men slaapt, kan het nog weleens voorkomen dat men niet wakker wordt wanneer er rookvorming plaatsvindt. Dit kan erin resulteren dat men dus niet doorheeft dat er brand aanwezig is in de woning, wat uiteindelijk hele heftige consequenties kan hebben. 

Het testen van het rookalarm

Oké, dus u heeft meer dan genoeg rookalarmen geïnstalleerd in uw woning, dit geeft een veilig gevoel toch? Maar we zijn nog niet helemaal klaar, het is namelijk van het grootste belang om minstens één keer per maand uw alarmen te testen. Dit klinkt misschien als veel moeite, maar het zal u toch eens gebeuren dat er net brand uitbreekt ’s nachts wanneer uw rookalarmen het hebben begeven. De batterij kan natuurlijk leeggaan, maar het is ook mogelijk dat het apparaat zelf het uiteindelijk gewoon niet meer doet. Om dit soort situaties te voorkomen adviseren wij dan ook om iedere maand al uw rookdetectors te controleren en te testen. 

Wat als er dan toch brand uitbreekt?

U heeft alle maatregelen getroffen om brand te voorkomen, maar toch wordt u ineens midden in de nacht gewekt door uw rookdetector. Hoe gaat u nu het beste en natuurlijk het veiligste om met deze situatie? Om paniekerige reacties te voorkomen adviseren wij om van te voren een actieplan op te stellen en dit te bespreken met uw familie. Op deze manier is iedereen op de hoogte van wat er moet gebeuren en wat er zeker niet moet of mag worden gedaan. Wanneer u echt zeker wilt zijn van een veilige reactie van al uw familieleden, dan kunt u dit plan twee keer per jaar testen met uw hele familie. Mocht het dan toch ooit zo zijn dat er brand uitbreekt, dan bent u ervan verzekerd dat iedereen op een gecontroleerde en veilige manier ongeschonden naar buiten loopt.